Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่น
เจ้าของผลงาน : นายเปรมปรีดา พรหมดี
ชนิด : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : แบบจำลองลานจอดรถ
เจ้าของผลงาน : นายพัฒนพงศ์ น้อยใย,นางสาวเนตรอนงค์ ไชยศึก
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ชุดทดลองระบบเตือนการชนลานจอดรถ
เจ้าของผลงาน : นายอรรคพล เรืองสุวรรณกุล,นายแก่นเพชร หุนสุวงศ์
ชนิด : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องเตือนความเร็วรถด้วย GPS
เจ้าของผลงาน : นายธวัชชัย ภูบุญศรี,นางสาวเจษฎา เหล่าเจริญ
ชนิด : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : นายวรายุทธ เลื่องลือ , นายณัฐภัทร พิทักษ์นรากร
ชนิด : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
อันดับเรตติ้ง 4.8 ผู้ให้คะแนน 14 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องวัดชีพจรพกพา
เจ้าของผลงาน : นายณัฏฐ์ชานนท์ สาครขันธ์ และ นายกฤษดาธาร บุตรละคร
ชนิด : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
เจ้าของผลงาน : นายโชคชัย หอมสมบัติ นางสาวจริยา ดงใจ
ชนิด : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติผ่านเสียง
เจ้าของผลงาน : นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ทองรักษ์ และนายจาตุรนต์ บุญหล้า
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เปิด-ปิด ไฟด้วยสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณ Wi-Fi
เจ้าของผลงาน : นายพงศ์ภัค วิเชียรศิลป์,นายเทพอุบล รัตชาตา
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ชุดฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย
เจ้าของผลงาน : นาย ธนากร อ่อนตา,นาย จตุพงษ์ คำหงษา
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
นวัตกรรมล่าสุด
จำนวนผู้ที่ online
  นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน 111 ชิ้น  
เข้าสู่ระบบ
/ 12
จำนวนผู้ที่ online
ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 1 คน
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com