Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างโปรแกรม SCAN REWORK เพื่อนับจำนวนเครื่องปรับอากาศที่นำกลับมาแก้ไข
เจ้าของผลงาน : ยุทธพล ประทุมชัย , วิชชกร ไชยประทุม
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างโปรแกรมตรวจนับจำนวนและโชว์ยอดผลิต ด้วยการ Scan barcode
เจ้าของผลงาน : ณัฐวุฒิ จันบัวลา วนิดา ฮอกระวัด
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วไหลและแจ้งเตือนผ่าน LINE NOTIFY
เจ้าของผลงาน : นายวศินสรรพ ์ นามเทพ , นายชนะชัย สุวิชา
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างระบบบันทึกของเสียและอนุมัติการทำลายด้วย Google Forms
เจ้าของผลงาน : นางสาวขวัญฤดี ทองสุพล, นางสาวพัชรี นะตะ
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างแอพพลิเคชั่นผู้ช่วยที่ดีสำหรับคนหูหนวกและเป็นใบ้ A Study and Creation a Good Helper
เจ้าของผลงาน : นายณัฐวัชร นามวิเศษ นายณัฐวุฒิ กลิ่นกะสันต์
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาเครื่องจ่ายไฟแบบหยอดเหรียญ
เจ้าของผลงาน : นายจักรพงศ์ คำบับภา นายพุฒิภัทร พิชญเตชานนท์
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 3 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้าง QR Code ในการรายงานผลการผลิตเข้าสู่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป
เจ้าของผลงาน : นายณัฐวุฒิ บุญมาตย์, นายวิษณุ บุญชูตน
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 237 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม
เจ้าของผลงาน : นาย ทศวรรณ อันทะศรี .นาย วิเชียร ทานาม นาย อภิสิทธิ์ วิชาเงิน นาย อังกรู พลเทพนาย วัชรการณ์ วงชาลี
ชนิด : เพื่อการประกอบอาชีพ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การสร้างเว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Dreamwever
เจ้าของผลงาน : นายลาภโสพล คำเดช
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การใช้แอพพลิเคชั่น IoT เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า (IOT APPLICATION TURNING ON AND OFF ELECTRICAL DEVICES)
เจ้าของผลงาน : นายวันเฉลิมพล ด้วงคำจันทร์ นายสิปปนนท์ วงษาวัตร
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
นวัตกรรมล่าสุด
จำนวนผู้ที่ online
  นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน 112 ชิ้น  
เข้าสู่ระบบ
/ 12
จำนวนผู้ที่ online
ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 1 คน
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com