Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : โมเดลจำลองบอกที่ว่างโรงจอดรถด้วยระบบ IOT
เจ้าของผลงาน : นายอิทธิพล ทิพสูงเนิน นายอาทิตย์ สายนที
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญโดยโซลาล์เซลล์
เจ้าของผลงาน : ธีรวัฒน์ แสงต้น และ สิทธิพงษ์ สุทธิเภท
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : สมาร์ทปลั๊ก Smart Plug
เจ้าของผลงาน : นายกิตติศักดิ์ บุดสีสวย เเละ นายชัยวัฒน์ ไชยลุม
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 3 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การสร้างเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) โดยแจ้งเตือนผ่าน Application Line
เจ้าของผลงาน : นาย โชติภัทร ทองพูล,นาย ปริญญา คำรักษ์
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน
เจ้าของผลงาน : นางสาวสุภัคญาณี วงษ์ลา นางสาวมลธิชา โสมาเกตุ
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : กระจกอัจฉริยะ
เจ้าของผลงาน : นายนุติพงษ์ นครศรี,นายวิทวัส ศรีสมชัย
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างโปรแกรม SCAN REWORK เพื่อนับจำนวนเครื่องปรับอากาศที่นำกลับมาแก้ไข
เจ้าของผลงาน : ยุทธพล ประทุมชัย , วิชชกร ไชยประทุม
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างโปรแกรมตรวจนับจำนวนและโชว์ยอดผลิต ด้วยการ Scan barcode
เจ้าของผลงาน : ณัฐวุฒิ จันบัวลา วนิดา ฮอกระวัด
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วไหลและแจ้งเตือนผ่าน LINE NOTIFY
เจ้าของผลงาน : นายวศินสรรพ ์ นามเทพ , นายชนะชัย สุวิชา
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การศึกษาและสร้างระบบบันทึกของเสียและอนุมัติการทำลายด้วย Google Forms
เจ้าของผลงาน : นางสาวขวัญฤดี ทองสุพล, นางสาวพัชรี นะตะ
ชนิด : ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
นวัตกรรมล่าสุด
จำนวนผู้ที่ online
  นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน 118 ชิ้น  
เข้าสู่ระบบ
/ 12
จำนวนผู้ที่ online
ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 1 คน
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com