Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : หุ่นยนต์รถบังคับขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
เจ้าของผลงาน : นางสาวเขมจิรา สุระวนิชกุล
ที่ปรึกษา : นายวิศรุต การถัก
ที่ติดต่อ : ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อีเมล : dragonaumaim@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อ : หุ่นยนต์รถบังคับขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ เป็นหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นเองได้ไม่ยาก และเป็นการฝึกทักษะของผู้ที่ทำ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้จัดทำ และหุ่นยนต์มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพราะวัสดุและอุปกรณ์หาได้ง่ายและสะดวกต่อการจัดหา และการเขียนโค้ดภาษาซีก็ไม่ได้ยากนัก และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Bluetooth RC Controller เพื่อใช้ควบคุมให้กับหุ่นยนต์ได้ ดังนั้น ผู้จัดทำ จึงได้คิดที่จะทำหุ่นยนต์นี้มาจัดทำเพื่อเป็นการตอบสนองถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือ การนำไปประยุกต์ และต่อยอดทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย และที่สำคัญ ได้นำสิ่งที่เรียนมาพัฒนา และหากในอนาคตได้ทำหุ่นยนต์นี้ ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอีก
วันที่เผยแพร่ : 2017-03-10
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 37 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com