Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : พัดลมกำจัดแมลงรบกวนควบคุมผ่าน Bluetooth ด้วย Smartphone และ Remote Control
เจ้าของผลงาน : วิญญู คันทภูมิ,บุญส่ง เเสนวันดี
ที่ปรึกษา : พรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : 527/82 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
อีเมล : winyoo212539@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มือถือสมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธ กับแอพพลิเคชั่น สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พัดลมปรับความเร็วตามการควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนและรีโมท จำเป็นที่จะต้องศึกษาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของ Arduino สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และเกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่เผยแพร่ : 2017-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 4.9 ผู้ให้คะแนน 204 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com