Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
เจ้าของผลงาน : นาย พงศ์ภัค วิเชียรศิลป์ นาย สุภิรักษ์ หงษี
ที่ปรึกษา : ครู สุวิทย์ วงษ์จำปา
ที่ติดต่อ : 107หมู่7 บ้านน้ำใส ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย 10หมู่4 บ้านนาดี ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
อีเมล : kokou_123_djpp@outlook.Co.Th
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้งในด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และการสำรวจค้นคว้าเป็นต้น ทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น และอาจจะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทางคณะผู้จัดทำจึงเขียนโปรแกรม สั่งงานหุ่นยนต์ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ให้เป็นหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ซึ่งทำงานโดยการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า เมื่อเซนเซอร์ Ultrasonic เจอสิ่งกีดขวางในระยะ 20 เซนติเมตร จะมีการเคลื่อนที่ถอยหลังแล้วเลี้ยวไปทางขวา โดยทำแบบนี้เรื่อยๆ คำสำคัญ: หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง
วันที่เผยแพร่ : 2017-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 4.9 ผู้ให้คะแนน 18 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com