Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เจ้าของผลงาน : นางสาวรุจีรัตน์ ชาวทองหลาง,นางสาวกนกวรรณ สีฟุยดช
ที่ปรึกษา : วิศรุต การถัก
ที่ติดต่อ : 95/8 บ.หัวขัว ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อีเมล : kanokseefuy@hotmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติและทั้งมีความทันสมัย ผู้วิจัยจึงได้สร้างระบบเซนเซอร์เปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปิด-ปิดถังขยะได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ตัวถังขยะฝาของขยะก็สามารถเปิดได้เอง และเมื่อเดินออกห่างจากตัวถังขยะฝาของขยะก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆเกิดจากการที่นำมือไปสัมผัสกับตัวถังขยะ
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-25
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 2303 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com