Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เปิด-ปิด ไฟด้วยสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณ Wi-Fi
เจ้าของผลงาน : นายพงศ์ภัค วิเชียรศิลป์,นายเทพอุบล รัตชาตา
ที่ปรึกษา : นายวิศรุต การถัก
ที่ติดต่อ : 107/7 บ้านน้ำใส ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อีเมล : i-love-zone4@hotmail.co.th
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อ : โครงการ เปิด-ปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาน WI-FI มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1) ทำให้การเปิด-ปิดไฟในบ้านสดวกสบายยิ่งขึ้น 2) ไม่ต้องต่อปลั๊กไฟให้ยุ่งยาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำการแข่งขันกันผลิตสินค้าและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ โอนเงิน ผ่านระบบออนไลน์ และที่กำลังมีการแข่งขั้นที่สูงขึ้นคือ ระบบ IOT (Internet of things) เป็นระบบที่ควบดุมอุปกรณ์ภายในบ้าน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำระบบเปิด-ปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาน WI-FI เพื่ออำนายความสะดวกต่อผู้ใช้งานสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟได้ไม่ว่าอยู่ส่วนไหน เพียงแค่มีสมาทร์โฟนอินเทอร์เน็ตก็สามารถ ควบคุมระบบไฟภายในบ้านได้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่กลัวความมืดเวลาจะไปเข้าห้องน้ำหรือกลับบ้านในตอนดึกๆ
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-13
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com