Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติผ่านเสียง
เจ้าของผลงาน : นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ทองรักษ์ และนายจาตุรนต์ บุญหล้า
ที่ปรึกษา : นางสาววฎิลลดา ประสงสันต์
ที่ติดต่อ : 63 หนู่ 14 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อีเมล : parklovepark112@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการ เปิด-ปิดไฟผ่านเสียงอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวก แ 3) เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า ผลจากการจัดทำโครงการพบว่า สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและยังให้ความสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ช่วยส่งผลให้การใช้งาน เข้าได้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยัง ช่วยให้ทำความเข้าใจ กับการใช้งาน Arduino มากยิ่งขึ้น และยังสามารถ นำไปต่อยอดพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-15
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com