Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องวัดชีพจรพกพา
เจ้าของผลงาน : นายณัฏฐ์ชานนท์ สาครขันธ์ และ นายกฤษดาธาร บุตรละคร
ที่ปรึกษา : นายพรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : 258/1 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อีเมล : biglove5998@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
บทคัดย่อ : โครงการ เครื่องวัดชีพจรพกพา มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 1) เพื่อสะดวกในการพกพาและการใช้งาน 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และ 3) สามารถวัดชีพจรได้จริง ผลจากการจัดทำโครงการพบว่า จากการทดลองใช้เครื่องวัดชีพจรพกพา สามารถวัดชีพจรของเราตามสถานที่ต่างๆได้ดี และยังสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แต่จากการทดลองใช้ได้มีบางส่วนของเครื่องชีพจรพกพาที่เกิดปัญหาขัดข้อง เช่น สายไฟต่อไม่แน่นจึงทำให้บางครั้งเครื่องไม่สามารถทำงานได้ แต่ทางผู้จัดทำได้ทำการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเรียบร้อย
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com