Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : นายวรายุทธ เลื่องลือ , นายณัฐภัทร พิทักษ์นรากร
ที่ปรึกษา : อาจารย์พรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : บ้านแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
อีเมล : mo.lueanglue@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
บทคัดย่อ : โครงการเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1)เพื่อหยุดการถ่ายโอนเชื้อโรค โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องด้วยมือที่สกปรก 2) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบาย และ 3) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ ผลจากการจัดทำโครงการพบว่า จากการจัดโครงการเครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติครั้งนี้พบว่าการทำโครงการนี้ขึ้นมาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่นได้รู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเซ็นเซอร์Ultrasonic ศึกษาหลักการทำงานของ การใช้ภาษา Arduino ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอกและการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ในโครงการนี้
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 4.8 ผู้ให้คะแนน 14 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com