Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องเตือนความเร็วรถด้วย GPS
เจ้าของผลงาน : นายธวัชชัย ภูบุญศรี,นางสาวเจษฎา เหล่าเจริญ
ที่ปรึกษา : อาจารย์พรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 204หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย - ถนน -แขวง/ตำบล กุดโดน เขต/อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46170 โทรศัพท์0621809772 โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ 0621809772
อีเมล : niczaza1234561@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทคัดย่อ : บทคัดย่อ โครงการ เครื่องเตือนความเร็วด้วยGPS มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1)เพื่อเตือนความเร็วตามที่กำหนดไว้ 2)ใช้เสียงเตือนภัยเตือนความเร็ว 3)สามารถใช้เครื่องเตือนความเร็วได้จริงผลจากการจัดทำโครงการพบว่า จะส่งเสียงเตือนทันที เมื่อขับรถเกินความเร็วที่ตั้งไว้ เช่น 60,80,100, 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง (5-225 กม./ชม.) ไม่ต้องเสียสมาธิกับการคอยมองมิเตอร์ความเร็วรถ และสามารถลดอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถเกินความเร็วเกินกำหนดโดยไม่ได้ตั้งใจ และลดค่าใช้จ่ายจากค่าปรับจราจรเนื่องจากขับเร็วเกินกำหนด ปลอดภัยทำให้ชีวิตคุณและคนที่คุณรักปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางหากมีอุปกรณ์ไว้เตือนความเร็ว ก็จะช่วยลดความแรงของรถและคนขับลงได้ เพราะโดยใบสั่งบ่อยๆ คงไม่ ดีแน่ อุปกรณ์นี้ราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย สามารถเสียบช่องจุดบุหรี่ได้ทันที่และใช้ถ่านก็ได้ คำสำคัญ :เครื่องเตือนความเร็วด้วย GPS, NodeMcu, GPS Module
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com