Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ชุดทดลองระบบเตือนการชนลานจอดรถ
เจ้าของผลงาน : นายอรรคพล เรืองสุวรรณกุล,นายแก่นเพชร หุนสุวงศ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์สุวิทย์ วงษ์จำปา
ที่ติดต่อ : บ้านทรายมูล ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เบอร์ 0944638647
อีเมล : akkapon112266@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทคัดย่อ : โครงการชุดชุดทดลองระบบเตือนการชนลานจอดรถ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1)เพื่อเตือนสติในการขับขี่ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายในการขับขี่รถยนต์และ 3) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ ผลจากการจัดทำโครงการพบว่าจากการจัดโครงการชุดทดลองระบบเตือนการชนครั้งนี้พบว่า การทำโครงการนี้ขึ้นมาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่นได้รู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเซ็นเซอร์Ultrasonic ศึกษาหลักการทำงานของ การใช้ภาษา Arduino ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอกและ การทำงานต่างๆของอุปกรณ์ในโครงการนี้
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-20
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com