Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่น
เจ้าของผลงาน : นายเปรมปรีดา พรหมดี
ที่ปรึกษา : อาจารย์สุวิทย์ วงศ์จำปา
ที่ติดต่อ : 369/1 บ.คุ้มกลาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
อีเมล : prem_890_@hotmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
บทคัดย่อ : บทคัดย่อ โครงการ เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่น มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Arduino เพื่อต่อยอดนำไปใช้ในด้านป้องกันสุขภาพและอนามัย และ 3) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Arduino ผลจากการจัดทำโครงการพบว่า ระบบใช้งานได้จริง ทำงานได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่ระบบอาจมีอาการทำงานได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-22
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com